Welke soorten bouwkavels zijn er?

U heeft een kavel gezien? Waar moet u nu aan denken? Allereerst is het belangrijk om te weten wie de verkopende partij is van de bouwkavel. Betreft het hier een gemeentelijke bouwkavel, een kavel van een projectontwikkelaar of een particuliere bouwkavel. Er zitten veel verschillen in de diverse aankooptrajecten. Hieronder treft u per segment de aandachtspunten.

GEMEENTELIJKE BOUWKAVEL

Het overgrote deel van de bouwkavels wordt via de gemeente uitgegeven middels een kaveluitgifte. De uitgifteprocedure en de prijzen hiervan zijn vastgelegd in een gemeentelijke gronduitgifte regeling. Bekijk goed hoe de verkoopprocedure in elkaar zit. De vastgestelde kavelprijzen zijn niet onderhandelbaar en de toewijzing verloopt veelal via een loting, of als de eerste verkoopdatum reeds gepasseerd is, middels het inleveren van een inschrijfformulier (al dan niet met inschrijfgeld). Gemeenten verkopen hun kavels over het algemeen als bouwrijpe grond, inclusief 21% BTW en met een kavelpaspoort waaruit blijkt welke bebouwingsmogelijkheden het kavel biedt. De gemeente kent vaak een optietermijn of een reserveringstermijn, waarbij je als koper tegen beperkte kosten een termijn krijgt waarin je als koper de benodigde onderzoeken kunt uitvoeren en de (financiële) haalbaarheid van de plannen getoetst kunnen worden.

PROJECTONTWIKKELAAR

Koop je de bouwkavel van een projectontwikkelaar, dan is het van belang om te weten in welk stadium het bestemmingsplan zich bevindt. Wordt er bouwrijpe grond geleverd? Is de koopprijs inclusief 21 % BTW of is er sprake van overdrachtsbelasting. Zomaar een aantal zaken die van belang zijn. In veel gevallen zal er bouwrijpe grond geleverd worden en wordt de bouwrijpe grond inclusief 21% BTW overgedragen. Onderzoek hoe de toewijzing van de bouwkavels vastgelegd is. Kunt u een optietermijn bespreken en wanneer ontstaat de afnameverplichting van de grond. 3 Veel ontwikkelaars berekenen ook zogenoemde bouwrente. Dit houdt in dat de bouwgrond rentedragend wordt vanaf een vooraf en in de koopovereenkomst vastgelegde datum. Deze rente ligt veelal hoger dan de marktrente. Deze dient u bij de notariële eigendomsoverdracht ook te voldoen.

PARTICULIERE BOUWKAVEL

Bij het kopen van een particuliere bouwkavel zijn er over het algemeen meer aandachtspunten waar u rekening mee moet houden. Allereerst wordt een bouwkavel van een particulier “kosten koper” verkocht. Dit betekent dat de kosten die bij de koop horen voor rekening van de kopende partij komen. Het tarief voor de overdrachtsbelasting voor bouwgrond bedraagt 6% momenteel. Dit komt bovenop uw aankoopprijs. Verder is het belangrijk om te weten of de kopende of verkopende partij de kadastrale inmeting verzorgt en de kosten voor zijn rekening neemt, of er financiële afspraken zijn gemaakt met een gemeente of andere belanghebbende teneinde de woonbestemming te realiseren, is de woonbestemming reeds verleend etc. etc. In veel gevallen is het zinvol om een aankoopadviseur in de arm te nemen op het moment dat u overweegt een bouwkavel van een particuliere verkoper te kopen.

Meer artikelen

Wilt u meer artikelen lezen over het kopen en/of verkopen van kavels? Bekijk ons uitgebreide archief aan artikelen over dit onderwerp. Naar overzicht artikelen

Over Kavelmakelaar

Kavels verkopen? En op zoek naar een professionele manier om ze in de markt te zetten? Dan biedt Kavelmakelaar dé oplossing! Met ons online platform bereik je landelijk kavelzoekers. Bovendien hebben wij een database van kavelzoekers die hun wensen bij ons kenbaar hebben gemaakt. Over Kavelmakelaar