Stable woning

Voor het project aan de Dennendijk in Warnsveld is een beeldkwaliteitsplan ontwikkeld waarmee de architect aansluiting heeft gezocht bij het historische karakter van de omgeving. Voor het Noordelijke plandeel is in het beeldkwaliteitsplan vastgelegd dat zogenoemde Stable woningen gerealiseerd moeten worden. Om u iets meer inzicht te geven in de uitgangspunten die hiervoor zijn vastgesteld treft u hier meer informatie.

DE STABLE WONINGEN
• Maximaal vier stuks op het noordperceel;
• zo dicht mogelijk (bij voorkeur aan het centrale erf) situeren;
• het bouwvolume van deze woning bedraagt maximaal ca.1500 m³;
• bijgebouwen zijn niet mogelijk;
• tussen het erf van de woning en de voorgevel mogen geen bouwwerken worden gebouwd, afrasteringen
geplaatst of lijnvormige beplanting worden aangebracht. Eigendommen kunnen aangegeven worden met
andersoortige erfverharding of door hier geen gebruik te maken;
• de afstand van het gebouw tot aan de Rouwbroekweg weg is minimaal 20 meter;
• de noklijn van de woning loopt parallel aan de gezamelijke toegangsweg;
• de woningen hebben een langwerpige hoofdvorm, één bouwlaag met kap;
• de formele entree is georiënteerd op het centrale erf;
• de kap bestaat uit een zadeldak enkel met twee tegenover elkaar liggende dakschilden zonder wolfseinden
o.i.d en loopt met de nok evenwijdig aan de lengte van het gebouw;
• er mag af worden geweken van de kenmerkende symmetrie van stalgebouwen indien de hoofdvorm duidelijk
blijft;

Referentiebeeld komend uit het beeldkwaliteitsplan:

Referentiebeelden Stable woningen