Omgevingsvergunning nieuwbouwwoning

Als u een nieuwbouwwoning gaat bouwen heeft u te maken met wet- en regelgeving. Stelregel is dat u pas mag bouwen op het moment dat de gemeente u hiervoor een vergunning heeft verleend. Sinds 1 oktober 2010 kennen we hiervoor de zogeheten omgevingsvergunning. Deze vergunning vervang 25 vergunningen die in het verleden bestonden voor de aanvraag van een bouwvergunning.

Voorbeelden van vergunningen die momenteel automatisch worden meegenomen in de omgevingsvergunning zijn:

  • Bouwvergunning
  • Milieuvergunning
  • Sloopvergunning
  • Eventuele ontheffing bestemmingsplan
  • Inritvergunning
  • Sloopvergunning
  • Kapvergunning

Door het samenvoegen van al deze vergunning in 1 allesomvattende vergunning, is ook nog maar 1 bezwaar en beroepsprocedure van kracht. Eventuele bezwaarmakers dienen al hun bezwaren in één keer kenbaar maken. In het verleden was het mogelijk om tegen iedere vergunning afzonderlijk bezwaar en beroep aan tectekenen.

Pré advies of vooroverleg

Indien een welstandsnota van toepassing is en uw uitgewerkte ontwerp ter goedkeuring moet worden voorgelegd bij de welstandscommissie/stadsbouwmeester van de gemeente is het zinvol om een pré-advies aan de vragen via de gemeente.

Hierbij legt u uw ontwerp voor aan de welstandscommissie/stadsbouwmeester van de gemeente voordat u de definitieve vergunning aanvraagt. Het voordeel van deze procedure is dat u veelal binnen enkele weken weet of uw ontwerp voldoet aan de redelijke eisen van welstand, voordat u de langere en kostbare procedure voor het verkrijgen van de omgevingsvergunning heeft ingediend. In deze procedure wordt uw bouwplan ook getoetst aan het bestemmingsplan.

Termijn omgevingsvergunning

Nu kunt u de omgevingsvergunning indienen. Hiervoor dient u diverse documenten en berekeningen die noodzakelijk zijn voor de toetsing van de bouwaanvraag toe te voegen. Vraag bij de gemeente een overzicht op van de benodigde bijlagen en lever alle documenten in één keer compleet aan.

Na uw aanvraag heeft de gemeente bij een reguliere procedure van de omgevingsvergunning 8 weken de tijd om uw aanvraag te beoordelen. De gemeente is bevoegd om (bij eventuele onvolledig ingediende stukken) uw aanvraag éénmalig met 6 weken te verlengen. Nadat de gemeente de omgevingsvergunning heeft afgegeven is er een bezwaartermijn van 6 weken. Indien er geen bezwaren worden ingediend wordt de omgevingsvergunning onherroepelijk en kunnen de bouwwerkzaamheden worden gestart.

Indien het geen reguliere procedure betreft volgt de uitgebreide procedure (bijvoorbeeld noodzakelijk bij aanpassing in het bestemmingsplan). Deze procedure duurt maximaal 26 weken.

Kavelteam helpt u graag op weg

Bent u nog op zoek naar een geschikte bouwkavel of wilt u weten wat het bouwen van je eigen woning kost? Zoek hier naar bouwkavels of vul de gratis KavelAlert in. Als wel een kavel gevonden, maar op zoek naar meer informatie? Maak een overzichtelijke begroting met behulp van de online Kavelcalculator

Meer artikelen

Wilt u meer artikelen lezen over het kopen en/of verkopen van kavels? Bekijk ons uitgebreide archief aan artikelen over dit onderwerp. Naar overzicht artikelen

Over Kavelmakelaar

Kavels verkopen? En op zoek naar een professionele manier om ze in de markt te zetten? Dan biedt Kavelmakelaar dé oplossing! Met ons online platform bereik je landelijk kavelzoekers. Bovendien hebben wij een database van kavelzoekers die hun wensen bij ons kenbaar hebben gemaakt. Over Kavelmakelaar