Hoe ziet een koopovereenkomst bouwkavel eruit

In de koopovereenkomst bouwkavel wordt de verkooptransactie van de grond vastgelegd. Het kopen van een bouwkavel is anders van het kopen van een bestaande woning. Bij een bouwkavel koopt u de bouwgrond nadat de omgevingsvergunning onherroepelijk is geworden. Via het notariskantoor wordt u middels een akte van levering eigenaar van de bouwgrond. Deze koopsom wordt uit uw bouwdepot gehaald en vanaf dat moment gaat uw hypotheek lopen. Vervolgens wordt conform het termijnenschema zoals vastgelegd in de aannemingsovereenkomst de aanneemsom betaalt aan de aannemer. Het gekozen meerwerk komt eveneens uit het bouwdepot.

In de koopovereenkomst worden naast de koopsom en ontbindende voorwaarden de eventuele erfdienstbaarheden en kwalitatieve verplichtingen vastgelegd.

Welke artikelen zijn belangrijk in de koopovereenkomst bouwkavel?

Kadastrale perceel

In de koopovereenkomst wordt het kadastrale perceel vernoemd dat u koopt. Indien het perceel thans nog deel uitmaakt van een groter perceel zal het perceeloppervlak als circa maat worden vermeld.

Koopsom en afname datum

De koopsom voor de onroerende zaak is vastgelegd is de koopovereenkomst. Tevens staat hierbij vermeld wanneer u de grond uiterlijk moet afnemen. In veel gevallen is dit een aantal weken nadat de omgevingsvergunning onherroepelijk is geworden.

Verrekening boven- en ondermaat

In de koopovereenkomst wordt vaak een indicatieve perceelsoppervlakte vastgelegd, aangezien het kadaster op basis van de definitieve verkooptekening de juiste kadastrale oppervlakte zal vaststellen. In de koopovereenkomst wordt vastgelegd hoe omgegaan wordt met eventuele boven- of ondermaat van het perceel na kadastrale inmeting. Dit is met name belangrijk indien de gemeente of ontwikkelaar een vaste prijs per m2 hanteert.

Erfdienstbaarheden

Om de juridische situatie van de bouwkavel ten opzichte van omliggende kavels en bijvoorbeeld leidingen/kabels goed vast te leggen worden erfdienstbaarheden gevestigd. Deze erfdienstbaarheden worden op het onroerend goed gevestigd en worden bij toekomstige verkoop automatisch opgelegd aan de opvolgende verkrijger. Een recht van overpad is een veel voorkomende erfdienstbaarheid.

Kwalitatieve verplichtingen

Bij nieuwe wijken die gerealiseerd worden, worden vaak kwalitatieve verplichtingen opgelegd. Denk hierbij aan de realisatie en instandhouding van een groene erfafscheiding. U bent als toekomstig eigenaar verplicht een groene erfafscheiding te plaatsen en deze te onderhouden. Indien u hier niet aan voldoet, is de gemeente bevoegd een boete op te leggen. Een ander voorbeeld is een verplichting tot het realiseren van 1 of 2 parkeerplaatsen op eigen terrein. U bent verplicht zich hieraan te houden op straffe van een boete. Een kwalitatieve verplichting wordt opgenomen in uw akte van levering en wordt automatisch opgelegd aan een opvolgende verkrijger.

Ontbindende voorwaarden

U heeft bij de aankoop van een bouwkavel (over het algemeen) recht op een aantal ontbindende voorwaarden die van groot belang zijn om uw woonwensen te realiseren op de kavel.

Financieringsvoorbehoud

Leg goed vast op welke wijze u de koopovereenkomst kunt ontbinden indien u onverhoopt de financiering voor de aankoop van de kavel in combinatie met het voorgenomen bouwplan niet kunt verkrijgen. Zorg ervoor dat u rekening houdt met de koopsom van de grond, de aanneemsom en uw meerwerk specificatie. Ook moet u erop letten dat de wijze waarop u kunt ontbinden én bij welke partij, goed is vastgelegd.

Verkrijgen omgevingsvergunning

Bij de aankoop van een bouwkavel wilt u ook dat u de door u gewenste bebouwing kunt realiseren. Hier kunt u een artikel voor opnemen, zodat u de koopovereenkomst van de bouwkavel kunt ontbinden op het moment dat u er niet in slaagt om de door u voorgenomen bebouwing te realiseren. Dit artikel kan van belang zijn indien u een specifiek ontwerp wenst en de kavel niet “welstandsvrij” is. In dat geval kan het namelijk zo zijn dat u geen toestemming krijgt van de gemeente om uw bouwplan te realiseren ondanks dat uw bouwplan past binnen het bestemmingsplan.

Meer artikelen

Wilt u meer artikelen lezen over het kopen en/of verkopen van kavels? Bekijk ons uitgebreide archief aan artikelen over dit onderwerp. Naar overzicht artikelen

Over Kavelmakelaar

Kavels verkopen? En op zoek naar een professionele manier om ze in de markt te zetten? Dan biedt Kavelmakelaar dé oplossing! Met ons online platform bereik je landelijk kavelzoekers. Bovendien hebben wij een database van kavelzoekers die hun wensen bij ons kenbaar hebben gemaakt. Over Kavelmakelaar