Keuze voor aannemer

De aannemer is uw aanspreekpersoon tijdens het realisatietraject. Het is een cruciale partner in de realisatie van uw woning. Denk hierbij aan de volgende zaken:

  • Is de aannemer van uw keuze aangemeld bij een garantieregeling waardoor u als koper de zekerheid heeft dat uw woning wordt afgebouwd conform de hetgeen u met de aannemer heeft afgesproken. Hiervoor kennen we bijvoorbeeld Stichting Woningborg, Stichting Waarborgfonds Koopwoningen of Bouwgarant. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in de aannemingsovereenkomst. Hierin staat beschreven welke rechten en verplichtingen de aannemer heeft en hoe het betalingsschema eruit ziet. U betaalt de realisatie van uw woning volgens een vastgelegd termijnenschema.
  • Verplicht uw aannemer of de woning tijdens de bouw te verzekeren middels een CAR- (Construction Alle Risk) verzekering. Hierdoor is het bouwwerk tijdens de bouw verzekerd tegen aansprakelijkheid naar derden, brand of schade aan eigendommen van de opdrachtgever

Tip: Zorg ervoor dat u tijdig een rechtsbijstandsverzekering heeft afgesloten. Mochten zich tijdens de uitvoering geschillen voordoen, dan bent u in ieder geval verzekerd van juridische bijstand.

U kunt vervolgens kiezen voor 2 manieren om uw opdracht aan te besteden:

  1. Onderhands aanbesteden
  2. Aanbesteden bij één aannemer

Meer artikelen

Wilt u meer artikelen lezen over het kopen en/of verkopen van kavels? Bekijk ons uitgebreide archief aan artikelen over dit onderwerp. Naar overzicht artikelen

Over Kavelmakelaar

Kavels verkopen? En op zoek naar een professionele manier om ze in de markt te zetten? Dan biedt Kavelmakelaar dé oplossing! Met ons online platform bereik je landelijk kavelzoekers. Bovendien hebben wij een database van kavelzoekers die hun wensen bij ons kenbaar hebben gemaakt. Over Kavelmakelaar