Weten wat jouw bouwkavel kost?

Kavelmakelaar biedt de gratis Kavelcalculator. Hiermee kun je snel berekenen wat het bouwen van jou droomhuis kost en aan welke kosten je moet denken bij de aankoop van een bouwkavel? Bereken snel en specifiek de kosten voor jouw droomhuis!

Kavelmakelaar wil graag dat de oriëntatie op een toekomstige bouwkavel zo nauwkeurig mogelijk doorloopt. De invulling van jouw wensen hangt voor een groot deel af van de financiële haalbaarheid. Speciaal hiervoor hebben wij de Kavelcalculator ontwikkeld. Gratis en vrijblijvend en je ontvangt de uitkomst snel in je e-mail.

stap 1
van 8

KAVEL / GRONDKOSTEN

grondkosten Geef de kavelprijs en vierkante meters op. We berekenen dan de m2-prijs voor u. U kunt ook vierkante meters en m2-prijs opgeven. Dan rekenen we het totaalbedrag voor u uit.
Indexatie van de koopsom Indien er een indexatie van de koopsom van toepassing is, kunt u daarvoor hier een stelpost opnemen.
n.v.t.
Verkoop- en advieskosten Kosten die gemaakt worden voor de verkoop van het bouwkavel en het adviestraject rondom de aankoop van het kavel.
n.v.t.
notariskosten en kadastr. recht Kosten voor akte van levering en kadastrale inschrijvingskosten, wij hebben deze standaard op inclusief gezet, omdat dit redelijk gebruikelijk is bij |(gemeentelijke) kavels.
inclusief
overdrachtsbelasting 8% % over de grondwaarde. Alleen van toepassing indien geen BTW van toepassing is (als u van de gemeente een kavel koopt).
verkennend bodemonderzoek Schoongrond verklaring, alleen benodigd indien verkoper geen garanties hieromtrent geeft. Voor de aanvraag omgevingsvergunning dient u aan te tonen dat de bodem geschikt is voor het realiseren van een woonhuis.
inclusief
sonderingen Bepalen van de bodemgesteldheid ten behoeve van de fundatie. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek, kan de constructeur bepalen of de woning op palen gezet moet worden, grondverbetering toegepast moet worden of dat dit niet benodigd is.
stelpost
bouwrijp maken De aannemer baseert zijn aanneemsom op een bouwrijp perceel. Ophogen van de grond, verwijderen van bomen en stronken of nog aanwezige opstallen vallen onder de kosten voor het bouwrijp maken. Bouwkavels van gemeenten worden standaard bouwrijp geleverd.
inclusief
aansluitkosten Kosten voor aansluitingen bij de nutsvoorzieningen
stelpost
Subtotaal KAVEL/GRONDKOSTEN

Totaal

 

 • 1 Kavel/grondkosten
   
 • 2Bouwkosten
   
 • 3Fundatiekosten
   
 • 4Bijkomende kosten
   
 • 5Architect en/of begeleidingskosten
   
 • 6Aanvullende duurzaamheidsmaatregelen
   
 • 7Overige kosten zelfwerkzaamheden
   
EIGENDOMSVOORBEHOUD

De inhoud van deze website, waaronder deze calculator zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan de eigenaar van de website of rechthoudende derden. Het is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan gegevens uit deze calculator te kopiëren.