Veelgestelde vragen

Alle veelgestelde vragen rondom de aankoop van een bouwkavel, en alles wat daarbij komt kijken, hebben we voor jou op een rijtje gezet. Staat je vraag er niet tussen? Stel hem dan aan ons of kijk in onze artikelendatabase of whitepapers waar je nog meer uitgebreide informatie vindt!

Kavel aankopen?

Wat zijn de bijkomende kosten bij een bouwkavel

Dit antwoord is niet eenduidig te geven. Indien de kavels aangeboden worden door een gemeente of projectontwikkelaar, dan dient er 21% BTW voldaan te worden. Veelal is deze in de gecommuniceerde prijs verwerkt.

Is er sprake van een particuliere verkoper, dan wordt de bouwkavel in veel gevallen “kosten koper” aangeboden. In dat geval bent u naast de overeengekomen koopsom 6% overdrachtsbelasting verschuldigd.

Hoe lang duurt de aanvraag van een omgevingsvergunning

Allereerst is het belangrijk om te bepalen of uw aanvraag past binnen het bestemmingsplan. Indien dit het geval is, is er in veel gevallen sprake van een eenvoudige aanvraag. Indien dit niet het geval is en bijvoorbeeld het bestemmingsplan aangepast moet worden is er sprake van een complexere aanvraag.

  • Eenvoudige aanvragen verlopen via de reguliere procedure in maximaal acht weken. Binnen die acht weken kan de gemeente beslissen om de termijn eenmalig met zes weken te verlengen.
  • Complexere aanvragen met een hoog risico voor de omgeving verlopen via de uitgebreide procedure in maximaal 6 maanden. Binnen de eerste acht weken kan de gemeente beslissen om de termijn eenmalig met zes weken te verlengen.

Een gemeente kan ook besluiten om de beslissing aan te houden. De aanvraag komt dan in de status Aanhouden beslissing. De beslistermijn wordt in dat geval opgeschort.

Heb ik een architect nodig bij de aankoop van een bouwkavel?

Nee, het is niet verplicht om een architect in de arm te nemen voor het ontwerp van uw nieuwe woning. Het is wel belangrijk om u goed te verdiepen in de ruimtelijke randvoorwaarden die van toepassing zijn. Gemeenten kunnen namelijk wel eisen stellen aan het gebruik van een architect. Verder is het van belang om te bepalen of er een welstandsnota van toepassing is. In dat geval moet uw ontwerp goedgekeurd worden door de welstandscommissie van de gemeente. Zorg dat u uw uitgewerkte ontwerp toetst alvorens deze voor te leggen aan aannemers e.d.. Dit helpt vervelende teleurstellingen voorkomen.

Wat wordt verstaan onder bouwrente?

Indien u koopt van een gemeente of ontwikkelaar kan het zijn dat deze bouwrente in rekening brengt. Deze bouwrente wordt berekend over de koopsom varieert van 4% tot 7%. Voor iedere dag dat u de bouwgrond later afneemt bij de notaris, brengt de verkopende partij u rente in rekening. Wees hier scherp op. Dit kan snel oplopen met bovenstaande percentages.

Voordelen bouwkavel

Ben ik helemaal vrij met de indeling van mijn woning?

Het grote voordeel van een bouwkavel ten opzichte van een projectmatige nieuwbouwwoning of bestaande woning is dat u zelf beslist hoe uw woning eruit komt te zien, hoe de indeling eruit komt te zien en welk afwerkingsniveau u wenst. Natuurlijk moet uw aanvraag wel voldoen aan het bouwbesluit, maar wilt u bijvoorbeeld uitgebreide demotica of een gasloze woning? Binnen zelfbouw is dit geen probleem, terwijl dit binnen projectbouw of in een bestaande woning in veel gevallen niet eenvoudig zal zijn.

Mag ik mijn woning helemaal zelf bouwen zonder aannemer?

Jazeker is dat mogelijk. U bent niet verplicht de werkzaamheden door een aannemer uit te voeren. U woning dient uiteraard wel aan alle eisen en voorwaarden te voldoen zoals bij de aanvraag omgevingsvergunning aangeleverd. De gemeente controleert dit ook tijdens de bouw en kan bij afwijkingen een bouwstop opleggen.

Bestemmingsplan en vergunningen

Waar kan ik zien wat er op een kavel gebouwd mag worden

Sinds 1 januari 2010 zijn alle gemeenten verplicht om nieuwe bestemmingsplannen te digitaliseren. Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u alle gedigitaliseerde bestemmingsplannen op adresniveau online gratis inzien. Staat uw adres er niet tussen? Informeer bij de gemeente naar de bestemming van de bouwkavel en de bestemmingsvoorschriften. In deze voorschriften staan de regels beschreven die gelden voor de bouwkavel.

Mag een gemeente mijn bouwplan, ook als deze past binnen de bestemming afwijzen?

Ja, de gemeente heeft die bevoegdheid. Naast dat uw bouwplan moet passen binnen het bestemmingsplan, zijn gemeenten per 1 janauri 2004 ook verplicht een welstandsnota te hebben. Hierin worden per gemeente de beleidsregels vastgesteld met daarin de welstandscriteria en welstandskaders die gebruikt worden bij de welstandsbeoordeling.

Gemeenten kunnen er ook voor kiezen om woonwijken, of hele plaatsen welstandsvrij te laten. In dat geval bent u vrij in de vormgeving en materiaalkeuzes. Informeer hier tijdig naar bij de gemeente. Dit voorkomt teleurstellingen achteraf.

Wanneer heb ik een omgevingsvergunning nodig?

De omgevingsvergunning is ingevoerd per 1 janauri 2010 en is de vervanger van diverse op zich staande vergunningen zoals de sloopvergunning, kapvergunning en bouwvergunning.  Met de overkoepelende term omgevingsvergunning wordt uw aanvraag direct getoetst op alle van invloed zijnde onderdelen. Dit bespaart u als consument dat u bij meerdere instanties een vergunning moet aanvragen. Een omgevingsvergunning wordt verleent door het bevoegd gezag. Bij een omgevingsvergunning voor de bouw van een woning is dat de gemeente. Een aanvraag hiervoor kunt u indienen via de gemeente of het Omgevingsloket-Online

Mijn bouwplan past niet binnen het bestemmingsplan, wat nu?

Indien u in afwijking van het bestemmingsplan een omgevingsvergunning indient voor de bouw van een woning, dan zal de gemeente beoordelen of zij bereid zijn om alsnog medewerking te verlenen aan de door u beoogde bebouwing. Indien het geval is, zal de gemeente bij u aangeven hoe deze procedure eruit ziet en waaraan uw aanvraag moet voldoen. Hieraan kunnen aanvullende eisen worden gesteld ten aanzien van stedenbouwkundig ontwerp, landschapsinrichting of een financiële compensatie. De kosten voor de aangepaste bestemmingsprocedure en de onderzoekskosten zijn voor uw rekening. Laat u in dergelijke situaties begeleiden door een deskundige partij. Dit kan u veel tijd, energie en geld schelen.

Kosten bij aankoop particuliere bouwkavel

Hoeveel bedraagt de overdrachtsbelasting op een bouwkavel?

Indien een bouwkavel te koop wordt aangeboden door een particuliere verkoper, dan is er sprake van overdrachtsbelasting. Voor bouwgrond bedraagt dit percentage 6% over de koopsom. Indien de bouwkavel “kosten koper” wordt aangeboden, dan dient u dus rekening te houden met 6% bijkomende kosten.

Waarom een verkennend bodemonderzoek?

Indien een bouwkavel door een particulier wordt aangeboden, dient u altijd na te vragen of er reeds een verkennend bodemonderzoek beschikbaar is. Indien deze niet aanwezig is, zorg er dan voor dat dit onderzoek uitgevoerd wordt. U wilt niet het risico lopen dat u een bouwkavel koopt met bodemvervuiling. U bent verplicht om bij de aanvraag omgevingsvergunning een verkennend bodemonderzoek aan te leveren waaruit blijkt dat de bodem geschikt is voor het realiseren van een woonhuis.

Met welke kadasterkosten moet ik rekening houden?

Indien u een particulier kavel koopt, wordt er is sommige gevallen een zogenaam deelperceel verkocht. Dit betekent dat er paaltjes in het veld zijn uitgezet die de bouwkavel afbakenen, maar dat de kadastrale inmeting nog niet heeft plaatsgevonden. Wanneer u een deelperceel koopt en de bouwkavel “kosten koper” wordt aangeboden, zal het kadaster op uw kosten de inmeting verzorgen na de notariële eigenomsoverdracht. In veel gevallen zal de notaris u adviseren om de voorlopige kadastrale grenzen voorafgaand aan de eigendomsoverdracht aan te wijzen. Hierdoor koopt u een voorlopige kadastrale maat, maar dit scheelt aanzienlijk in de kadasterkosten. Lees hier alles over het onderwerp “grenzen” bij het kadaster.

Zijn er nog andere kosten waarmee ik rekening moet houden?

Indien de bouwkavel aangekocht wordt waarbij er nog een bestemmingswijziging doorlopen dient te worden, dan is het goed om te onderzoeken welke onderzoeksrapporten voor de locatie aangeleverd moeten worden. Denk hierbij aan akoestisch onderzoek, flora en fauna onderzoek of een archeologisch onderzoek. Vraag de gemeente naar de benodigde rapporten. Alleen bij een volledige aanvraag, wordt uw aanvraag omgevingsvergunning in behandeling genomen.

Staat uw vraag er niet tussen?

Stel uw vraag aan ons en wellicht kunnen we u antwoord geven.