Vergunning

Omgevingsvergunning nieuwbouwwoning

Als u een nieuwbouwwoning gaat bouwen heeft u te maken met wet- en regelgeving. Stelregel is dat u pas mag bouwen op het moment dat de gemeente u hiervoor een vergunning heeft verleend. Sinds 1 oktober 2010 kennen we hiervoor de zogeheten omgevingsvergunning. Deze vergunning vervang 25 vergunningen die in het verleden bestonden voor de […] Lees verder »