Ontdek alle mogelijkheden van jouw perceel!

Ben je een agrariër of een ondernemer die overweegt om tot bedrijfsbeëindiging over te gaan en op zoek is naar een interessante manier om tot een succesvolle beëindiging te komen? Wil je daarbij de mogelijkheden onderzoeken om toch te kunnen blijven wonen op het erf of terrein waar je je hele leven hebt gewoond? Dan is het slopen van de aanwezige bijgebouwen of bedrijfsruimten in ruil voor het toevoegen van 1 of meerdere bouwkavels een interessante optie.

Nieuwsgierig hoe wij te werk gaan? Bekijk hieronder ons stappenplan en neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Eerste screening

Na een bezoek ter plaatse gaan we aan de slag en beginnen we met een eerste screening van de locatie. Is de herontwikkeling realiseerbaar binnen de bestaande mogelijkheden bij de gemeente of provincie.

Haalbaarheid onderzoeken

De herontwikkeling van een voormalige agrarisch bedrijf of een andere herontwikkeling vraagt de nodige investeringen. Onderaan de streep moet de herontwikkeling wel haalbaar zijn. In deze fase verkennen wij op basis van de eerste screening de financiële haalbaarheid van de plannen en stellen wij een concept exploitatieplan op.

Aan de slag

Als de bovengenoemde stappen voldoende aanleiding geven om verder te gaan, starten we het traject daadwerkelijk. In deze fase maken we samen met externe partijen een erfinrichtingsplan/stedenbouwkundige opzet en leggen deze voor aan de gemeente middels een principe verzoek. Bij een positieve reactie kunnen we verder met het traject. Dit kan betekenen dat we het gehele bestemmingsplan traject gaan doorlopen of dat we de potentiele ontwikkel locatie te koop aanbieden. Dat is uiteraard afhankelijk van veel factoren en dit bepaalt u zelf.

Bestemmingsplan en onderzoeken

Om te komen tot een succesvolle herontwikkeling stellen we in samenspraak met diverse externe partijen uit ons netwerk de benodigde onderzoeken op en wordt het ontwerp bestemmingsplan opgesteld. In deze fase maken we ook afspraken met de gemeente over het vervolgtraject en de bijbehorende kosten.

Publicatie van het bestemmingsplan

Tijd om het ontwerp bestemmingsplan voor te leggen aan de gemeenteraad en de formele bestemmingsplan procedure in gang te zetten. Nadat het ontwerp bestemmingsplan is goedgekeurd wordt deze ter inzage gelegd en kunnen belanghebbenden hierop reageren middels zienswijzen. De gemeenteraad beslist uiteindelijk of het bestemmingsplan wordt goedgekeurd.

Tijd voor de verkoop of bouw

Nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden kan de bouwvergunning aangevraagd worden zodat je hier zelf je nieuwe droomwoning kunt bouwen of we bieden de kavel(s) te koop aan, waarbij wij alles uit de kast trekken om zoveel mogelijk mensen te bereiken in het verkooptraject.

Marketing

Kavelmakelaar is het enige NVM kantoor in Nederland dat gespecialiseerd is in bouwkavels. Door ons lidmaatschap hebben wij een uitgebreide transactie database en onbeperkt toegang tot woningplatform Funda.nl. Dit, tezamen met een uitgebreide marketingcampagne op sociale media en overige online platformen zorgt ervoor dat wij uw kavel optimaal in de picture zetten. Uiteraard kunnen wij dit allemaal ondersteunen met dronebeelden en sfeervolle video's. Op onze website werken wij altijd met interactieve kavelkaarten, waardoor een koper op een interactieve manier de kavel van zijn keuze kan kiezen. Bekijk hier onze marketingmogelijkheden

Meer weten over onze hulp als kavelmakelaar

Neem gerust contact op, zodat wij na een vrijblijvend gesprek met een passend voorstel kunnen komen. Neem contact op