Bijkomende kosten bij aankoop kavel en bouw

In het ontwerpstadium is het belangrijk om een beter beeld te krijgen van de bijkomende kosten voor realisatie van de woning. Zijn hier al posten voor opgenomen in de begroting of zijn deze aanvullend. De volgende onderdelen zijn van belang:

Financieringskosten

Neem de advieskosten die u dient te voldoen voor het afsluiten van de hypotheek mee in uw begroting.

Bouwrente

Indien u koopt van een gemeente of ontwikkelaar kan het zijn dat deze bouwrente in rekening brengt. Wees hier scherp op en indien dit het geval is, moet u hier rekening mee houden in uw begroting.

Rente tijdens de bouw

Tijdens de bouw van de woning heeft u naar alle waarschijnlijkheid een periode dubbele maandlasten. Uw hypotheek gaat immers al lopen na de afname van de grond en daarop volgend dient u de aannemer te voldoen volgens het betalingsschema. In deze periode is de woning niet bewoonbaar en heeft u nog wel de huisvestingskosten van uw huidige woning. Overleg met uw financieel adviseur of dit bedrag opgenomen kan worden in de hyptheekaanvraag of houdt hier rekening mee bij het opstellen van uw begroting.

Kadasterkosten

In veel gevallen zal de verkopende partij de kosten voor de kadastrale inmeting voor zijn rekening nemen. Kijk dit goed na in uw overeenkomst. Indien dit niet het geval is, komen de kadasterkosten voor het splitsen van de percelen voor rekening van de kopende partij.

Advieskosten

Wanneer u ervoor kiest om een architect in de arm te nemen, zullen hiervoor advieskosten in rekening worden gebracht. Maak hierover duidelijke afspraken met de architect. Denk hierbij ook aan de eventuele annuleringskosten en spreek een termijnenschema af.

Legeskosten

De gemeente berekent de kosten voor de behandeling van de vergunning aan u door. De legesverondering is per gemeente verschillend en is veelal afhankelijk van de bouwkosten. De nota voor de legeskosten ontvangt u bij het indienen van de omgevingsvergunning.

Aansluitkosten voor riolering en uitrit

De gemeente rekent kosten voor de aansluiting van uw woning op de riolering en brengt kosten in rekening voor een inritvergunning. Bij het bouwen van een nieuwe woning is dit in sommige gevallen ook al opgenomen bij de legeskosten. Bij nieuwbouwwoningen is het overigens standaard dat de woning moet beschikken over een gescheiden rioleringsstelsel. Dit betekent dat hemelwater op eigen terrein afgevoerd moet worden middels infiltratiekratten of dat het water afgevoerd moet worden naar de daarvoor aangelegde wadi’s. Indien infiltratiekratten noodzakelijk zijn, dan moet hiervoor een post worden opgenomen in uw begroting.

Aansluitkosten nutsvoorzieningen

Wanneer u uw woning aangesloten wilt hebben op de nutsvoorzieningen zoals water, elektra, gas of aardwarmte, dan moet u hiervoor aansluitkosten betalen. De aansluitkosten verschillen per regio en is mede afhankelijk van de ligging van de woning ten opzichte van de bestaande aansluitingen. Wanneer uw woning op een ruime afstand van de openbare weg ligt, dient u hiervoor eveneens een ruimere post op te nemen in uw begroting.

Sonderingsonderzoek

Om de draagkracht van de bodem vast te stellen, zal de uiteindelijke aannemer een sonderingsonderzoek uit laten voeren. Wij adviseren u om dit onderzoek in een vroeg stadium uit te laten voeren, zodat u weet hoe de bodemgesteldheid is en waar de draagkrachtige laag in de bodem zich bevindt. Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek, kan worden vastgesteld of de woning dient te beschikken over een palenfundering, grondverbetering uitgevoerd dient te worden of dat de woning “op staal” gefundeerd kan worden. De kosten voor een palenfundering kunnen snel oplopen en het is raadzaam dit in een vroeg stadium inzichtelijk te krijgen.

Het schetsontwerp vormt het eerste vertrekpunt en aan de hand van uw programma van eisen, uw budget en uw aanvullende wensen, geeft u verbeterpunten door aan de architect.

Meer artikelen

Wilt u meer artikelen lezen over het kopen en/of verkopen van kavels? Bekijk ons uitgebreide archief aan artikelen over dit onderwerp. Naar overzicht artikelen

Over Kavelmakelaar

Kavels verkopen? En op zoek naar een professionele manier om ze in de markt te zetten? Dan biedt Kavelmakelaar dé oplossing! Met ons online platform bereik je landelijk kavelzoekers. Bovendien hebben wij een database van kavelzoekers die hun wensen bij ons kenbaar hebben gemaakt. Over Kavelmakelaar