Algemene voorwaarden

Kavelmakelaar is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen, ook wel de NVM genoemd. De NVM is de grootste brancheorganisatie in Nederland op het gebied van onroerend goed. Alle aangesloten leden handelen volgens de drie kernwaarden van NVM: deskundigheid, betrouwbaarheid en zekerheid.

Op onze dienstverlening zijn de algemene voorwaarden van de NVM van toepassing. Onderstaand kunt u de voorwaarden inzien.

algemene consumentenvoorwaarden (pdf)
algemene voorwaarden voor professionele opdrachtgevers (pdf)

Eigendomsvoorbehoud
De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, calculator, tekeningen, artikelen, data, product of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan de eigenaar van de website of rechthoudende derden.