Agrarische villa

Voor het project aan de Dennendijk in Warnsveld is een beeldkwaliteitsplan ontwikkeld waarmee de architect aansluiting heeft gezocht bij het historische karakter van de omgeving. Voor het Zuidelijke plandeel is in het beeldkwaliteitsplan vastgelegd dat zogenoemde Agrarische villa’s  gerealiseerd moeten worden. Om u iets meer inzicht te geven in de uitgangspunten die hiervoor zijn vastgesteld treft u hier meer informatie.

DE AGRARISCH VILLA
• maximaal drie stuks op het zuidperceel;
• het volume van de voorste woning bedraagt ca. 1.000 m³ van de achterste woningen ca. 800 m³;
• per perceel zijn vrijstaande bijgebouwen met een totaaloppervlak en volume mogelijk van maximaal 75 m²
respectievelijk 300 m³ mits passend en afgestemd op de beeldkwaliteit van het gehele plan;
• de woningen moeten onderling een architectonische eenheid vormen;
• de woningen bestaan uit één bouwlaag met een kap;.
• de kap wordt gekenmerkt door een dominante hoofdvorm;
de gevel van de voorste woning is parallel aan de Dennendijk, de hoofdentree van de voorste woning is in de
gevel gecentreerd;
• de twee zuidelijke woningen vertonen grote gelijkenis met elkaar voor wat betreft positionering, materiaal
gebruik, kleurstelling en raampartijen;
• de twee meest zuidelijke woningen liggen zo dicht mogelijk bij de insteekweg en de ten oosten hiervan gele
gen houtsingel;
• de gevels van de twee zuidelijke woningen liggen parallel aan de ten oosten van de woning gelegen houtsingel;
de dwarsgevels liggen haaks gedraaid ten opzichte van elkaar ;
• referentiebeelden zijn ter inspiratie op pagina 20 weergegeven.

Referentiebeelden komend uit het beeldkwaliteitsplan

Referentiebeeld agrarische villa